Qualanod

Qualanod is een internationale organisatie, gevestigd te Zürich, die als doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de anodisatie van aluminium en zijn legeringen in de architectuur.

Qualanod zet zich in voor de harmonisatie van kwaliteitsnormen voor de anodisatieprocedés gebruikt door de anodisatiebedrijven, in het bijzonder zwavelzuuranodisatie. Qualanod heeft hiertoe een kwaliteitslabel gecreëerd gebaseerd op deze geharmoniseerde normen. Er worden certificaten toegekend voor het gebruik van het kwaliteitslabel. In de landen met een nationale associatie is deze de algemene licentiehouder die op haar beurt certificaten toekent aan de individuele anodisatiebedrijven die er om verzoeken. In de landen zonder nationale associatie is het Qualanod Zürich die de certificaten toekent.

De verschillende erkende nationale associaties en de individuele licentiehouders krijgen van Qualanod uniforme instructies m.b.t. de te volgen technische specificaties die samengaan met het kwaliteitslabel.

De licentiehoudende anodisatiebedrijven worden geregeld gecontroleerd, op niet vooraf aangekondigde tijdstippen, zowel inzake het gevolgde procédé en de procesparameters, als m.b.t. de karakteristieken van de geanodiseerde producten.

Qualubel is de algemene licentiehouder van Qualanod voor België. Het erkende laboratorium dat de inspecties uitvoert is METALogic te Rotselaar. Qualubel is vertegenwoordigd in de Qualanod-comités door de heer Philip Hilven (Alural Lummen).

Een licentiehouder die niet langer voldoet aan de vereisten van Qualanod verliest zijn licentie. Klanten, bouwheren en architecten, kunnen er aldus op vertrouwen dat de aluminium producten die door licentiehouders geanodiseerd werden, voldoen aan goed gedefinieerde criteria van kwaliteit en performantie.

Voor meer informatie en voor de Technische Specificaties: www.qualanod.net