Hoe een kwaliteitslabel behalen

Als u één van de kwaliteitslabels wenst te behalen dient u een formele aanvraag te richten tot het secretariaat van Qualubel. Dan geven wij aan Metalogic, het geaccrediteerde testinstituut, de opdracht om twee vooraf door u te betalen inspectiebezoeken uit te voeren. De eerste controle wordt vooraf aangekondigd, de tweede gebeurt onaangekondigd.

Teneinde u grondig op deze inspecties voor te bereiden raden wij u met aandrang aan de specificaties van het nagestreefde kwaliteitslabel tot in detail door te nemen, de benodigde (test-)apparatuur aan te schaffen en de vereiste procedures op te starten tot ze routine geworden zijn. Eens u meent dat uw organisatie er klaar voor is kan u contact met Qualubel opnemen en is de teerling geworpen.

Ook tijdens uw voorbereidende fase kan u voor vragen steeds bij ons terecht.

Als de twee controles positieve resultaten hebben opgeleverd wordt uw bedrijf ’effectief lid’ van Qualubel en ontvangt u uw Qualicoat Licentie.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Qualubel.  Deze bijdrage omvat de deelname in de werkingskosten van Qualubel, de lidgelden voor Qualicoat en/of Qualanod en voor Estal Zürich, en twee controlebezoeken per jaar. Er kunnen bijkomende kosten aangerekend worden, bijvoorbeeld voor het ’Seaside’ label, ingeval van extra-controles wegens negatieve resultaten, en andere.

Voor meer informatie, opmerkingen of vragen omtrent het lidmaatschap bij Qualubel kan u steeds terecht bij onze Secretaris simon.meirsschaut@qualubel.be