Welkom

Sinds 1 juli 2014 is Estal Belgium omgedoopt tot Qualubel, dit teneinde eventuele verwarring met het Europese Estal te voorkomen. 

Qualubel is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1967, met als doel het definiëren en bevorderen van de kwaliteit van oppervlaktebehandelingen op aluminium.

Hiertoe worden kwaliteitslabels toegekend aan bedrijven die een oppervlaktebehandeling afleveren volgens richtlijnen die overeenkomen met een bepaalde kwaliteit.

Qualubel is de algemene licentiehouder voor België van de internationale kwaliteitslabels Qualicoat (voor poederlakken) en Qualanod (voor anodiseren) voor oppervlaktebehandeling van aluminium.

De leden van Qualubel verzorgen oppervlaktebehandeling op aluminium voor toepassingen in de architectuur, de transportsector en de industrie. Anodiseren of poederlakken wordt toegepast ter bescherming van het aluminium en voor estetische of functionele redenen. Alle lidbedrijven van Qualubel zijn houder van een kwaliteitslabel.

De vereniging behartigt de belangen van haar leden op nationaal en internationaal niveau. Qualubel heeft trouwens mee aan de basis gelegen van de totstandkoming van ESTAL, the  European association for Surface Treatment on Aluminium, gevestigd te Zürich. Qualubel volgt met bijzondere aandacht de ontwikkelingen en opportuniteiten inzake best beschikbare technieken (BBT), innovatie en milieu.

De Raad van Bestuur bestaat uit de HH. Ivo Vermeeren (Laramno), Timo De Clercq (Alukolor BE), Xavier Michiels (Alulack Courcelles) en Philip Hilven (Alural).

Poederlakken

Poedercoatings zijn organische deklagen die in één of meer lagen worden aangebracht door middel van elektrostatisch spuiten : een elektrostatisch opgeladen poeder/lucht mengsel wordt aangetrokken door het te behandelen aluminium profiel of werkstuk. Het geheel wordt dan door een oven gevoerd waar het poeder uitvloeit tot een hechte laag en polymeriseert. Poederlakken worden op grote schaal voor architecturale binnen- en buitentoepassingen gebruikt. Een zeer gewaardeerd voordeel van poederlak is dat het in principe in elke gevraagde kleur kan geleverd worden.

Om een goede kwaliteit te bekomen is een speciale voorbehandeling nodig zoals geel- of groenchromateren. Meer en meer worden nieuwe chroomvrije voorbehandelingen toegepast. Ook pre-anodiseren is een voorbehandeling die leidt tot zeer goede corrosiewerende eigenschappen van het coatingsysteem.

Een goede kwaliteit van poederlak wordt bekomen door de bedrijven die zich houden aan de specificaties vastgelegd door Qualicoat.

Anodiseren

Anodiseren is een elektrochemische bewerking van aluminium waarbij aan het oppervlak een beschermende oxidelaag tot stand gebracht wordt. Hiertoe worden de aluminiumprofielen of –werkstukken in een badvloeistof (elektrolyt) ondergedompeld en als anode in een elektrisch gelijkstroomcircuit geschakeld. Aan het oppervlak van de profielen wordt zuurstof aangetrokken die vrij komt uit het water van de elektrolytische badvloeistof. Deze atomaire zuurstof reageert met het metaal en vormt aldus een oxidelaag. Afhankelijk van het toepassingsgebied worden meestal anodiseerlagen van 5 tot 25 µ dik toegepast. Bij de voor architectuur gebruikelijke zwavelzuuranodisatie ontstaan poriën in de oxidelaag die eventueel een kleur kunnen ontvangen. Nadien worden de werkstukken ondergedompeld in heet water, waardoor de anodiseerlaag wordt omgezet tot een waterhoudend oxide (böhmiet) dat de poriën afsluit.

Anodiseerlagen groeien vanuit het basismateriaal, zodat er bijzonder goede hechting is. Anodische oxidelagen zijn zeer hard en slijtvast. Elektrolytisch ingekleurde lagen zijn zeer lichtecht. Aangezien de oxidelaag transparant is, blijft het metallisch aspect van het basismateriaal in belangrijke mate behouden. De juiste keuze van legering en de toestand van het oppervlak vóór anodisatie is daarom van zeer groot belang.

De kwaliteit van de anodisatielaag hangt af van procesparameters zoals temperatuur, stroomdichtheid, zuurgehalte, behandelingstijden, spoelen e.a. Een goede kwaliteit van anodisatie wordt bekomen door de bedrijven die zich houden aan de specificaties vastgelegd door Qualanod.

ESTAL Zürich

ESTAL verenigt een aantal Europese nationale associaties van oppervlaktebehandelaars van aluminium. Het secretariaat is gevestigd te Zürich. Onze landgenoot Ivo Vermeeren (Laramno) was President van ESTAL voor de periode 2012-2017.

ESTAL behartigt de belangen van zijn leden op internationaal niveau, en biedt zijn leden een forum voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen, via diverse werkgroepen en door de organisatie van een tweejaarlijks Congres. www.estal.org

Meer bepaald is ESTAL van nabij betrokken bij de totstandkoming van voor de sector relevante Europese Directieven en Verordeningen, door het bepalen van standpunten en deze te bepleiten bij de bevoegde overheden. Deze belangenbehartiging situeert zich op uiteenlopende gebieden. ESTAL is zelf lid van de associatie European Aluminium.

Gebruikerslogin